home > 5th College

5th College

เพราะทุกคนมีความพิเศษ: ตรวจสอบความฉลาด 9 ด้านในตัวเอง

เพราะทุกคนมีความพิเศษ: ตรวจสอบความฉลาด 9 ด้านในตัวเอง

มารู้จักกับทักษะความฉลาดทั้ง 9 ด้าน จากบทวิจัยของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดในทฤษฎี Multiple Intelligence ที่จะช่วยผลักดันศักยภาพในตัวคุณ

21/12/17   |   4.4k   |   5
5th College

การประชุมที่มากเกินไปและยืดเยื้อจนไม่ได้ทำงานอื่น ๆ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนเอือมระอา การประชุมที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญ


ทักษะในการสื่อสารด้วยการพูดเป็นทักษะที่คนทำงานทุกคนควรฝึกฝนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่จะส่งคุณไปสู่ความสำเร็จในโลกการทำงานได้


วิธีการประชุมไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ต้องมาทำนั่งล้อมวงประชุมเพียงอย่างเดียว การประชุมในบางหัวข้อนั้น เราอาจจะพลิกแพลงจากการนั่งเฉย ๆ มาเป็นยืนล้อมวงคุยประชุมแบบไร้โต๊ะก็ได้


คำว่า Mindset เป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่วิธีการสร้างแรงจูงใจและวิธีพัฒนาตนเอง Mindset ที่จะช่วยให้พัฒนาวิธีการทำงานของเราได้นั้นก็คือ Growth Mindset


ถ้าหัวหน้าไม่สามารถวางแผนและตั้งเป้าหมายให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจส่งผลต่อการทำงาน และคุณภาพของงานได้ การตั้งเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม